Om grundlæggende menneskelige behov

Som menneske har vi fire grundlæggende behov

 • behov for at føle sikkerhed og at have kontrol
 • behov for forandring og variation
 • behov for at føle sig signifikant, genkendt eller anerkendt
 • behov for kontakt og kærlighed

Hvilke af disse fire behov, der primært driver os som menneske, er individuelt, men de fleste føler sig i særlig grad trukket mod opfyldelse af mindst et eller to af disse.

For nogle mennesker går behovet videre. De vil også have brug for opfyldelse af to behov, der kan ses som dybere eller mere spirituelle.

Disse er:

 • behovet at bidrage og hjælpe andre
 • behovet for personlig udvikling og vækst

At bidrage og tjene

Netop behovet for at bidrage er centralt i “bevidsthedsmodellen”, som Jens Schultzer introducerer i sin bog, “På den anden side” fra 2011.

Bevidsthedsmodellen er en omvendt pyramide, som Jens placerer ovenpå Maslows behovspyramide og som

afdækker en række højere behov, såsom 

 • at finde en indre sammenhæng i tilværelsen,
 • at kunne gøre en forskel for andre

samt det højeste niveau af bevidsthed;

 • at kunne tjene andre eller hele menneskeheden

(uddrag fra bogen).

Jens peger samtidig på, at det er højere idealer, men også drivkræfter som fører menneskeheden gennem historien og giver et formål med tilværelsen – og at tilfredsstillelse af disse danner basis for indre succeskriterier og opnåelse af lykke.

En lykke som er meget anderledes, end den kortvarige lykke, mange typisk oplever ved erhvervelse af nye ting, der kan købes for penge som fx en eksklusiv taske, tøj, sko, en bil eller andet der frister med kortvarig lykke.

Hvad der også er interessant er, at i den omvendte trekant er det ikke intellektet, men intuitionen der råder. Fremfor at anvende sit kalkulerende intellekt, anvendes erfaringer fra højere bevidsthedsfelter. Her er sjælskontakt. Udvikling af denne – sjælskontakten – og dermed adgangen til dette felt af højere bevidsthedsniveauer kan opnås gennem personlig udvikling.

Vi skal altså først lære os selv at kende.

Lyt evt. med på min samtale med Jens Schultzer om dette – du finder den her: På den anden side – Podcast med Jens Schultzer eller besøg Jens Schultzer på hjemmesiden ledelseogbevidsthed.com

Personlig udvikling og vækst

Filosofi er i disse år på vej ind i ledelse og organisationsudvikling. Personligt er jeg primært optaget af det personlige lederskab. Og netop filosofien og protreptikken (beskrevet som filosofisk samtalekunst og coaching) bidrager til at få (endnu) mere refleksion og indsigt ind i mit liv. Til at styrke min dømmekraft og beslutningsevne.

I bogen; ‘Protreptik – filosofisk coaching i ledelse‘ af Ole Fogh Kirkeby m.fl står skrevet:

Tsunetomo siger: “De gamle sagde, at man skal træffe en beslutning indenfor et interval af syv åndedrag”. Tøven er fatal i en verden, hvor der kun gives én chance for at hoppe på toget. Men den, der ikke har besindet sig på sit perspektiv ved at have reflekteret over og ladet sig gennemtrænge af sine basiskriterier og basisværdier, er dømt til at forspilde det rette øjeblik”.

Det som især resonerer i mig med disse ord, er værdien i at kende og leve sine værdier. I altid at navigere med dem som pejlemærke – særligt når tvivlen dukker op.

Filosofien og protreptikken bliver en ny (og ældgammel) metode til at lære sig selv endnu bedre at kende på.

filosofi og coaching

Udvikling for afvikling

For mig er både det at kunne bidrage og udvikle mig essentielt for min trivsel og livsglæde – foruden opfyldelse af de mere grundlæggende behov, særligt en oplevelse af tryghed og det at blive anerkendt. Tryghed i mine relationer og i forhold til min økonomi samt anerkendelse for mit arbejde og bidrag (jeg scorer højt i enneagrammet på 2’er profilen).

At få mulighed for at bidrage og hjælpe er en af grundene til, at jeg i dag arbejder frivilligt ved Tuba. Her kan jeg for en stund være der for et menneske, som har brug for vejledning eller blot at blive set og mødt.

Når det kommer til udvikling, fokuserede jeg i mange år primært på faglig udvikling og opbyggede et omfattende værktøjskatalog og faglige kompetencer.

De seneste 10 år har min opmærksomhed i højere grad været på personlig udvikling. Fordi jeg ønsker at være i verden med høj bevidsthed og et stærkt personligt lederskab. Og funderet i

 • mit arbejde med mig selv og mine skyggesider for at kunne stå stærkere – eller mere tydelig og med rank ryg
 • oplevelsen af indre tryghed, som giver mig mod til dels at at udtrykke mig let og klart, dels til at sætte grænser
 • en indsigt i – eller erfaring af – at anerkendelse først og fremmest skal komme fra mig selv

Og funderet i en oplevelse af at jeg har lært mig selv at kende.

Man kan måske med rette sige, at udvikling er afvikling af gamle mønstre og begrænsende overbevisninger og adfærd.

Eller som Jørgen Nielbæk, Executive MBA Change Management skriver; “hvis du i din udvikling stadig er DIG, så er alt godt. Vi er født til at være os selv – og det har rod i kærlighed.

Det betyder ikke, at jeg er færdig med at udvikle mig, for den rejse fortsætter. Og det er netop filosofi og protreptik, som kalder på mig som en ny indgang til både at forstå og støtte mennesker, der søger indsigt.

protreptik

Når det giver mening

Nogle siger, at dem som ikke udvikler sig vil dø. Og at det gælder såvel forretning som individ.

 • Er det sandt, at vi som menneske dør uden udvikling?
 • Er det en menneskeret at søge udvikling – i livet og arbejdslivet?
 • Kan udvikling alene bidrage til et meningsfuldt liv?
 • Har eller bør udvikling i den nye verden – det nye paradigme – have et andet udtryk og afsæt?

Mit eget bud på disse spørgsmål er, at jeg oplever, at jeg går i stå og noget i mig dør uden udvikling. I såvel mit private som professionelle liv. Jeg oplever også, at det er et behov, men ikke en ret jeg har. Måske tager jeg fejl.

“Mening er, når mennesket står i nuet med en erkendelse af det liv, man har levet og med en forestilling om det liv, der venter på en, og hvor man er overbevist om, at det liv, der venter på en, det er et håbefuldt og værdigt liv. Så akkumuleres der en følelse inde i de menneskers krop og sind.”

Morten Albæk i samtale med Morten Munster.

Og så giver det mening i mit liv at søge udvikling. Særligt personlig udvikling. Fordi det, foruden de allerede nævnte gevinster, også giver mig tillid og mod til at læne mig ind i en vished om at jeg altid er støttet. At livet er både håbefuldt og værdigt, fordi jeg har smidt mine masker, set mine skygger i øjnene og taget hånd om mine indre blokeringer. Fordi jeg har fundet ind til min essens – der hvor jeg oplever sjælskontakt.

En udvikling som i min optik i dag – med den nye tids lederskab – bør bidrage til at løfte den menneskelige bevidsthed frem for det vedvarende fokus på vækst. Fordi min erfaring er, at netop større bevidsthed skaber mere rummelighed for vores forskellighed og egen uperfekthed.

Og som Jens peger på, giver denne bevidsthed samtidig adgang til et felt af dybere visdom, som vi kan anvende – sammen med vores viden – til at tackle nogle af de udfordringer, som verden står i.

Se eller eventuelt gense Tony Robbins, som fortæller om de 6 grundlæggende behov på denne video.

Om Din vært og forfatter

Inger Hjort, spirituel vejleder, NORDLYS MasterCoach, samtalepartner og event manager.

Ud over at udgive podcast og skrive artikler indgår hun også i en lang række forskellige samarbejder omkring workshops, foredrag og events i ind- og udland. Alt sammen skabt med et ønske om at inspirere, de som er klar til at lytte. Og de som søger indsigt og bevidsthed om egne mønstre og overbevisninger.

I maj 2019 udkom hendes første bog, ‘Den Sensitive Elefant’. Det er en personlig beretning som består af korte tekster, hvor hun deler en række af sine spørgsmål og refleksioner fra sin udviklingsrejse i sin søgen efter fred.

Inger Hjort

BEVIDSTE STEMMER

Lyst til at være med i min gratis Facebook gruppe?

Refleksioner