“You can’t have “multiple personalities” anymore for business, family, and everything else. You are who you are now, in this world”.

Sådan skriver marketingsguruen Gary Vaynerchuk i en blogpost om personlig branding.

Det glæder mig, fordi jeg tolker det som en vedkommende og velkommen invitation til, at vi i endnu højere grad sætter alle vores kompetencer i spil – også de, som af nogle anses som værende lidt for spirituelle i forretningsverden – hvorfor disse for mig typisk har været forbeholdt de mere private relationer.

Min tidligere mentor Kirsten Stendevad har ligeledes været ude med en post. I den skriver hun med henvisning til webmagasinet, ‘Lederindsigt’, at en omfattende mængde forskning peger på, at de dygtigste ledere er emotionelt modne.

Det er altså ikke længere tilstrækkeligt at være faglig dygtig. Det har det formentlig aldrig været. Det som jeg finder interessant er, at spirituel intelligens eller emotionel modenhed i dag er essentielt for at være en dygtig leder.

Jeg tror i øvrigt på, at det gælder alle – uanset vi er i verden som leder, medarbejder eller selvstændig. Som privat person eller professionel.

Det er kompetencer, som ikke kommer med alderen, men snarere med en kontinuerlig søgen og refleksion. Ved at være vågen og bevidst i livet. I gennem fordybelse og uddannelse.

‘Følelsesmæssig modenhed er en daglig investering, en kontinuerlig opvågning. For at gøre det, skal du udvikle vaner og strategier, men de fungerer kun, hvis du udfører dem med viljestyrke og ydmyghed (kilde udforsksindet.dk)’.

‘Jeg har brugt 500.000’. Sådan lød ordene fra en netværkskontakt, der på samme måde som jeg er selvstændig og alene om at drive sin forretning. De fleste penge var brugt på personlig udvikling.

Jeg har ikke opgjort, hvor mange penge jeg har brugt, siden jeg blev selvstændig. Men det ligger formentlig i samme størrelsesorden.

Rigtig mange pengene er gået til faglig efteruddannelse både herhjemme og i udlandet. På uddannelseskontoen er også de omkostninger, som har været forbundet med fejlslagne projekter. Fordi der i min verden er læring i alle projekter – måske især i de som ikke lykkedes. Uanset hvad årsagen er.

Et endnu større beløb er brugt på personlig udvikling. Et valg og en investering som gør, at jeg i dag kender mine kerneværdier, mit why og mit livsformål. Som betyder, at jeg bevæger mig i verden både styrket, med større indsigt og autencitet.

Og med en visdom som udover livserfaring også tæller en spirituel intelligens, der gør det muligt at tænke og se (for nogle mennesker) nye eller andre helheder og sammenhænge. Som gerne inviterer til, at vi ind imellem løfter blikket fra regneark og cost-benefit-analyserne, og i stedet undersøger om en eventuel uro og ubalance, har sit udspring i det indre mere end de ydre faktorer.

‘You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor’ (Aristotle)

Det er ikke altid let at gå denne vej. At åbne denne dør. Det kræver mod og åbenhed, imellem de mennesker som skal samarbejde. Det kræver viden, visdom og indsigt.

Faktorer som jeg personligt ville mangle uden min rejse for både faglig og og personlig udvikling.

Men min erfaring er, at når vi kombinerer de faglige kompetencer, som i mit tilfælde er at varetage opgaverne backend, med en spirituelle intelligens, som gør, at vi blandt andet er i stand se bagom støjen, så kommer vi længst. Sammen, som individ og i vores forretning.

Og herfra kan vi i endnu højere grad hjælpe de mennesker, som søger netop vores viden og vores produkter. Hjælpe dem med at indfri deres drømme og mål. Min ambition for mit virke.

Gary Vaynerchuk påpeger også i førnævnte blogpost det essentielle i, at vi som person og brand tør vise andre og nye sider af os selv. Min vej i dette var i en årrække, at dele det som jeg oplevede som værende udfordrende og svært. En udviklingsrejse som delvist er dokumenteret i bogen, ‘Den Sensitive Elefant’, der udkom i maj 2019. Et projekt og en investering, som rakte langt ud over det faglige. Men det er en helt anden artikel.