Lige er ikke det samme som ens

Løgnen om ligeværd

LIGE ER IKKE DET SAMME SOM ENS

 Løgnen om ligeværd

Foredrag ved Birgitte Baadegaard

KOLDING

Den 27. februar 2023

Kl. 19.00-21.30

>>> Billet <<<

KOLDING

Den 28. februar 2023

Kl. 14.00-16.30

>>> Billet <<<

AARHUS

Den 15. Marts 2023

Kl. 19.00-21.00

>>> Billet <<<

KØBENHAVN

Den 23. marts 2023

Kl. 19.00-21.00

>>> Billet <<<

Foredrag af Birgitte Baadegaard

– om udfordringerne og prisen ved vores manglende forståelse af, at kvinder og mænd ikke er ens – og aldrig bliver ens. Et faktum, som intet kan ændre – og som den nuværende ’ligestillings’-diskurs ikke tager med i betragtning.

Et foredrag om konsekvenserne for kvinder – de synlige og usynlige. De tydelige og mindre tydelige. Dem, alle kvinder mærker som individ uanset status, køn eller profession. Og som udspiller sig på alle niveauer i samfundet.

Birgitte Baadegaard (f. 1967) er foredragsholder, forfatter, terapeut og ivrig debattør. Med sin stærke stemme sætter hun vedvarende fokus på udfordringerne ved, at kvinder påstås ligestillet i et samfund, der ubevidst fortsat favoriserer mænd i en grad, så kvinder bogstavelig talt dør af det.

I dette foredrag får du dyb indsigt i, hvad kvinder kommer af, hvad de står i, og hvad fremtiden vil bringe – afhængig af kvinders vilje til at forstå og forandre.

Det er et foredrag, der åbner bevidsthed, bidrager til et nyt sprog og åbner dine øjne for den tid og det samfund, som kvinder burde være ligeværdige i.

Kom med til en to-timers øjenåbner med fokus på kvinder, (manglen på) ligeVÆRD og den usynlige struktur i vores samfund.

Birgitte Baadegaard

– om udfordringerne og prisen ved vores manglende forståelse af, at kvinder og mænd ikke er ens – og aldrig bliver ens. Et faktum, som intet kan ændre – og som den nuværende ’ligestillings’-diskurs ikke tager med i betragtning.

Et foredrag om konsekvenserne for kvinder – de synlige og usynlige. De tydelige og mindre tydelige. Dem, alle kvinder mærker som individ uanset status, køn eller profession. Og som udspiller sig på alle niveauer i samfundet.

Birgitte Baadegaard (f. 1967) er foredragsholder, forfatter, terapeut og ivrig debattør. Med sin stærke stemme sætter hun vedvarende fokus på udfordringerne ved, at kvinder påstås ligestillet i et samfund, der ubevidst fortsat favoriserer mænd i en grad, så kvinder bogstavelig talt dør af det.

I dette foredrag får du dyb indsigt i, hvad kvinder kommer af, hvad de står i, og hvad fremtiden vil bringe – afhængig af kvinders vilje til at forstå og forandre.

Det er et foredrag, der åbner bevidsthed, bidrager til et nyt sprog og åbner dine øjne for den tid og det samfund, som kvinder burde være ligeværdige i.

Kom med til en to-timers øjenåbner med fokus på kvinder, (manglen på) ligeVÆRD og den usynlige struktur i vores samfund.

“Baadegaard kommer med vigtige insights om de skævvridninger, som vi sjældent lægger mærke til i hverdagen.

Men at de er usynlige betyder ikke, at de ikke er vigtige. Blinde vinkler og kønsbias har konsekvenser for både kvinders og mænds liv og muligheder og kan endda forstyrre den demokratiske proces”.

Christiane Vejlø, fremtidsanalytiker og direktør i Elektronista Media.

Et foredrag i to dele

DEL 1: Fortællingen om Liv – et billede på det universelle kvindeliv. Uanset hvem, hun er – hvor hun kommer fra – hvad hun laver – og hvilken position hun har – uanset alder, tro og uddannelse.

En fortælling, der illustrerer vores usynlige ramme og den uligeværdige position, alle kvinder befinder sig i – uanset hvor i verden, vi ser hen. Også Danmark.

DEL 2: Indsigter og aha-pointer, der er værd at skal have med i fremtidens ’ligestillings’-debat:

 • The Default Male
 • Autoritets – gabet
 • Vores historiske tidslinje
 • Magt – og magtens paradoks (herunder dens selvopretholdende struktur)
 • Ligestillings-diskursen i Danmark: Til fordel for kvinder – eller…
 • Kvinders ’stemme’ – herunder den skizofrene proces i at finde sin egen

Hvad sker der, når kvinder begynder at ’se’ den usynlige struktur?

Hvad sker der med deres stemme?

Hvilken rejse skal kvinder igennem for at lande i sig selv?

Og hvordan kan kvinder stå sammen om at skabe en ny, ligeværdig ramme?

Foredraget sluttes af med 30 min afrundende spørgsmål og debat.

Alle er velkomne – også mænd, der ønsker at forstå mere.

Pris fra kr. 125,-

Ved grupper over 15 personer – skriv til min PA, Inger Hjort på inger@connecte.dk

Et foredrag i to dele

DEL 1: Fortællingen om Liv – et billede på det universelle kvindeliv. Uanset hvem, hun er – hvor hun kommer fra – hvad hun laver – og hvilken position hun har – uanset alder, tro og uddannelse.

En fortælling, der illustrerer vores usynlige ramme og den uligeværdige position, alle kvinder befinder sig i – uanset hvor i verden, vi ser hen. Også Danmark.

DEL 2: Indsigter og aha-pointer, der er værd at skal have med i fremtidens ’ligestillings’-debat:

 • The Default Male
 • Autoritets – gabet
 • Vores historiske tidslinje
 • Magt – og magtens paradoks (herunder dens selvopretholdende struktur)
 • Ligestillings-diskursen i Danmark: Til fordel for kvinder – eller…
 • Kvinders ’stemme’ – herunder den skizofrene proces i at finde sin egen

Hvad sker der, når kvinder begynder at ’se’ den usynlige struktur?

Hvad sker der med deres stemme?

Hvilken rejse skal kvinder igennem for at lande i sig selv?

Og hvordan kan kvinder stå sammen om at skabe en ny, ligeværdig ramme?

Foredraget sluttes af med 30 min afrundende spørgsmål og debat.

Alle er velkomne – også mænd, der ønsker at forstå mere.

Pris fra kr. 125,-

Ved grupper over 15 personer – skriv til min PA, Inger Hjort på inger@connecte.dk

KOLDING

Den 27. februar 2023

Kl. 19.00-21.30

>>> Billet <<<

KOLDING

Den 28. februar 2023

Kl. 14.00-16.30

>>> Billet <<<

AARHUS

Den 15. Marts 2023

Kl. 19.00-21.00

>>> Billet <<<

KØBENHAVN

Den 23. marts 2023

Kl. 19.00-21.00

>>> Billet <<<

“Da jeg første gang hørte Birgitte Baadegaard tale om kønsdiversitet, “The Male Bias”, og om, hvor meget arbejde vi stadig har foran os mht. diversitet og inklusion selv her – ikke mindst her! – i Danmark, blev jeg fanget af fortællingerne, det grundige analysearbejde, og den dybe evolutionære forståelse, hun bringer med ind.

Jeg har flere gange inviteret Birgitte til at berige lederne i mine F5-ledernetværk “Redefining Performance”. Det har i den grad inspireret, provokeret og skabt debat om et komplekst emne, og jeg kan varmt anbefale at tage fat i Birgitte – hvad enten I har D&I på agendaen, eller netop mangler at tage det op”.

Claudia Lindby, Executive and Team Performance coaching