Krista Korsholm Bojesen, psykolog, forfatter og foredragsholder

Krista elsker at formidle psykologi på en relevant og håndgribelig måde. En tilgang som er tydelig i hende bog “Skam”.

Hun er i livet med åbne øje og i et forsøg på at se flere nuancer i vores liv på en ny måde. Det og meget mere skriver hun om på hendes hjemmeside velsignmeddetduhar.

Jeg havde besøg af Krista en varm sommerdag til en snak om skam. Om de forskellige sider af skam. Om vi kan bruge skammen til noget. Og hvordan vi ved at turde snakke om den også reducere dens effekt på vores daglige trivsel og følelse af værdighed.