Indlæser Begivenheder

Selv-Kærlighed

D. 20. Marts 2016 gæster Janosh Ballromm & Trotters, Jagtvej 213, 2920 Charlottenlund med et emne, som ikke har brug for yderligere introduktion, og som taler til os alle; Selv-Kærlighed.

Inspirationen til dette event er det fantastiske åbent hus arrangement for nogle få måneder siden, hvor Energy Lab (Janosh’ center) eksploderede med mennesker, som alle ville forbinde sig med frekvensen Selv-Kærlighed.

Selv om Janosh ikke var forberedt på så stort et fremmøde, stod det ham hurtigt klart, hvor vigtigt dette tema  er, og at det vil fortsætte med at være vigtigt længe. Derfor har han valgt at følge op på denne interesse – større, mere detaljeret og med plads til alle!

En nøgle til succes og lykke

Selv-Kærlighed er en kraftfuld energi. Den giver næring til målrettethed, selvtillid og kreativitet. Den gør dig i stand til at løfte dig selv højere op, end du forestiller dig, og til at opleve dig selv som noget stort.

Dette er vejen til at gøre drømme til virkelighed; Ved at du elsker dig selv nok til at tro på, at du er i stand til at udføre noget særligt. Selv-Kærlighed er nøglen til den erkendelse. Det er den vigtigste forudsætning for at blive en succesrig og lykkelig person.

Efter at have afholdt events i Holland, Belgien, Barcelona og Kiev har vi oplevet, hvor stort behovet er for denne følelse, da hundredevis af mennesker stillede sig i kø for denne Selv-Kærligheds frekvens. Hvis du selv var til stede, har du oplevet, hvor travlt der var, og hvordan folk blev rørt af denne kraftfulde aktivering.

Udvidet program

Janosh vil bringe folk i kontakt med deres egen Selv-Kærlighed. Du kan forvente en kæmpe præsentation med dette udvidede program med aktiveringer og ritualer til at opleve kærligheden til dig selv hele vejen ind til kilden, ind til dit inderste væsen.

Program

Kl. 14.00 Introduktion af Janosh

Præsentation

Aktivitet del 1

Aktivitet del 2

Pause

Præsentation

Meditation

Aktivitet

Kl. 17.00 Afslutning

***

In English 

Self Love

On 20 march 2016 Janosh will come to Ballromm & Trotters, Jagtvej 213, 2920 Charlottenlund with a theme that does not need much explanation and that speaks to us all: Self Love.

Inspiration for this great event was the amazing open day a few months ago when the Energy Lab exploded with people who all wanted to connect with the frequency Self Love. Although unprepared for such a huge turnout, it became clear to Janosh how important this theme is and that it will remain so for quite a while. That is why he has chosen to give this highlight a proper follow up; bigger, more detailed and with room for everyone!

A key to success and happiness

Self Love is a powerful energy. It is the food for determination, self-confidence, and creativity. It enables you to rise up over and above your own expectations and to experience yourself as someone big. Only dreams become reality that way: if you love yourself enough to believe that you are capable of special things. Self Love is the key to this realization. It is the most important condition to being a successful and happy person.

After sharing this theme in Holland, Belgium, Barcelona and Kiev we realized how important the need was for this feeling during this events, where literally hundreds of people queued up for the frequency of Self Love. If you were there yourself then you have seen with your own eyes how busy it was and how people were touched by this powerful activation.

Extended program

Janosh will bring people in contact with their own Self Love. Expect a huge presentation with an extended program with activations and rituals to experience the love for yourself right to the source of your Being.

Program

14.00 Introduction Janosh

Presentation
Activation 1
Activation 2

Pause

Presentation
Meditation
Activation

17.00 Afslutning

Visit Janosh website 

 

Titel

Go to Top