Kontorfuldmægtig, rådgiver, wingman, PA, overbliksekspert, koordinator, chefsekretær, event director, webmaster og mentor.

Min professionelle baggrund – og deraf CV – er både lang og bred og ofte får jeg derfor spørgsmålet, ‘hvad brænder du for?’

Hver gang svarer jeg, ‘at gøre en forskel ved at stille min service til rådighed’.

Tilbage i marts skrev jeg en artikel om at være Personal Angel.

Heri står blandt andet,

‘Det er en opgave som er mig tildelt. En opgave som er mit kald og min måde at være i verden på.’

En opgave jeg løfter med et fokus på altid at gøre en forskel, hvor jeg træder min skridt.

Hvor jeg kan bringe mine unikke kompetencer i spil og samspil – og dermed bidrage til at projekter, mennesker og organisationer lykkes med deres mål og drømme.

Det er kernen i mit virke. Og en tilgang uafhængig af rolle og titel.

Og meningsfuldt for mig.

Lige så essentiel er en skarp prioritering ved indgangen til nye projekter og samarbejder. Et princip om man vil. Det lyder, ‘Purpose, Tasks & Profit’.

Fordi der skal være et højere formål.

Et formål som rækker længere. Som tilgodeser ‘People, Planet & Profit’ – og i nævnte rækkefølge.

Først herfra kan jeg udfolde min mission; at sætte smukke aftryk i verden.

Aftryk skabt gennem opgaver der forener. Opgaver der samskaber. Opgaver som forener og får alle til at vokse.

Solide aftryk. Sunde aftryk. Inspirerende aftryk.

Aftryk som forandrer. Transformerer.

Aftryk sat med respekt for alt levende. For fælles bedste. For højeste gode.

Det er formålsrigt for mig.

Og den eneste vej jeg kan gå. Uanset.

Hvad brænder du for? Hvad er formålsrigt for dig?

Kærligst Inger